Grand Teton National Park - Bear

2007-08-27 - Grand Teton National Park - Bear

Image categories: Animal - Grand Teton National Park - USA - Western USA - Wyoming