Kaikoura

2006-11-23 - Kaikoura

Image categories: Horizon - Kaikoura - My favorites - New Zealand - Tree - Water